A majki remeteség története a kamalduli rend feloszlatása után

A remeteség 12 évig, II. József 1782-es rendeletéig virágzott, amelynek értelmében a majki szerzetesrendet is feloszlatták. Az ekkor készült leltár beszámol többek között a remeteség alapítványának adatairól, a birtokokról és a könyvtárban 664 darab könyvről.

majkA feloszlatáskor a kamalduli közösség 11 felszentelt atyából, (páterből) és 4 fel nem szentelt szerzetesből (fráterből) állt. 1782 után a szerzetesek egy része Magyarországon maradt, néhányuk azonban Olaszországban folytatta működését.

A szerzetesek magukkal vihették magánvagyonukat, a közös vagyont azonban a Királyi Kincstár zár alá helyzete. 1785-ben a Helytartótanács az összes ingóságot és ingatlant lefoglalta, majd ebben az évben meg is szüntette a hely felszentelt jellegét. A tárgyak egy részét elárverezték, vagy állami tulajdonba vették, másik részét széthordták.
1784-re már kiürült a remeteség, a birtokon csak a malombérlők és munkásaik és a halastavak gondozói maradtak. A templom egyes részeit 1785-től lebontották, elemeit az oroszlányi evangélikus templom építésénél használták fel. A torony, a sekrestye, a kis kápolna és egy-két oltártöredék még sokáig állt. A tizenkilencedik század első felének természeti csapásai következtében azonban mára már csak a templomtorony és a hozzátartozó támpillérből következtethetünk a templom hajdani szépségére.

1806-ban gróf Esterházy Károly vette meg a birtokot, aki bérbe adta a területet. Majkon a környék legnagyobb posztógyára működött, a cellaházakban ekkor munkások laktak, az egyikben iskolát rendeztek be. Ekkor a malmokon kívül vendégház, malomlakások, zsellérházak, pálinkafőző is működött a területen.

1828-ban a területet ismét az Eszterházyak szerezték meg, de csak később kezdték el hasznosítani Eszterházy Móric irányításával. 1860-ban a konventépületet vadász- és lakókastéllyá alakították. Egyes barokk részleteket meghagytak (pl. a díszes refektóriumot eredeti freskóit). Ekkor készült a refektórium és a vadászteremmé alakított helység faburkolata, ez utóbbi falképei és a DK-i homlokzat kecses öntöttvas erkélye.
A franciaparkot angolparkká formálták át, a parkba értékes fakülönlegességeket telepítettek (mocsári ciprus, platán, juhar, kocsányos tölgy stb.). A ma is álló márványoszlopokra rózsalugast futtattak. A főbejárati kapu ekkor került a mai helyére. A gróf renováltatta a templom tornyát, amit bécsi mechanikus toronyórával szereltetett fel.
A posztógyártás fokozatos leépítésével a gróf a majorsági művelést kezdte kiépíteni állattenyészetek, istállók létrehozásával. Az itt dolgozó cselédség a hajdani cellaházakban lakott.

A századfordulón a gróf fia, Eszterházy Miklós Móric dúsan termő, gépiesített gazdaságot hozott létre, ekkor még állt a három malom, az erdő tele volt vaddal, és a grófnak ménese is volt.
Az ő fia Eszterházy Móric 1925-ben, apja halála után vette át a birtokok irányítását, az ő ideje alatt került Majkra a kolostorudvarra a szép, velencei márvány kútkávája. A család elég zárkózott életet élt, Csákvár, Budapest és Majk között töltötték el idejüket, híresek voltak vadászataik.

A II. világháborúban a kastély keleti mellékszárnya és a főszárny csatlakozó része leégett, ekkor pusztult el a családi levéltár anyaga, könyvritkaságok, újságok és több értékes bútordarab is. (A hetvenes években ezt a részt újrafedték, a belső terek válaszfalait azonban nem építették újra.)
A II. világháborút követően az épületegyüttes kórházként működött, majd az államosítás után középiskola és kollégium, munkásszálló költözött falai közé, ekkor a még mozdítható dolgok végleg eltűntek.
A 70-80-as évek bányaművelése komoly károkat okozott az épületeken.

A Magyar Írónők Köre 1946-50-ig vette bérbe a kastély épületét, 1964-től szakközépiskola és kollégium működött az épületben.

Majk az 1980-as évektől turisztikai látványosság, jelen állapota miatt azonban sürgős felújításra szorul. Az 1983-as cellák állagmegóvó munkálatai során a folyosó padozata alatt kőlapokkal fedett lejáratokat találtak, amik feltehetőleg egy közös alagútrendszerbe vezethettek.
1993-ban állították helyre a templomtorony alsó részét, benne árusítóhely létesült. A modern toronyóra 1992-ben került ide.
Néhány éve ellopták a Vadászterem öt vadászjelenetet ábrázoló pannóját (kivéve az egyik kép felső ívrészét.)

Majk

A pusztítások és átalakítások ellenére Közép-Európában ez az egyetlen olyan kamalduli remeteség, amelynek épületei és környezete ennyire egységben, jelentős átépítések, átalakítások nélkül maradt fenn. A díszes belső terekkel rendelkező konventépület, csakúgy, mint a változatos kápolnákkal bíró remeteházak és a díszesen faragott kapuk és szobrok, a remeteségen kívül található kápolna ma is a barokk változatosságát hirdetik. A megmaradt templomtorony magányában is lenyűgöző látvány. Az együttes értékét növeli a közeli, szintén barokk kápolna, a malom, és az a tény, hogy máig megőrizte a szomszédos várostól és a közúttól való elzártságát.

Ma a 30 hektáros kolostorerdő természetvédelmi terület, része a Vértesi Tájvédelmi Körzetnek.

Kolostor.lap.hu | Kolostorkert.lap.hu


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejéreLegfrissebb bejegyzések:
2014-10-28
Kolostor témájú kiadvány csomag karácsonyra
 | részletek
A magyarországi kolostorok iránt érdeklődők számára összeállítottunk egy kolostor témában készült akciós kiadvány csomagot: - Kolostorok Magyarországon látványtérkép - Kolostorok Magyarországon...
2013-11-17
Kolostorok Magyarországon - játékkártya
 | részletek
A Civertan Grafikai Stúdió harmadik légifotós kártyájának dobozán a Kolostorok Magyarországon felirat szerepel. Meglévő épületek és az elpusztultak maradványai, valamennyinek saját, ám többnyire...
2013-11-17
Kártyázó atyák
 | részletek
A játékkártyák európai jelenlétéről, terjedésének irányáról gyakran egyházi tilalmakban olvashatunk a XIV-XV. század történeti irodalmában. A főpapok nem csak a híveket, hanem az egyházfikat...
»» minden bejegyzés

Magyar kolostorok rajzai színes látványtérképen

Nemzeti és Történelmi Emlékhelyek látványtérképen


Az oldalon szereplő információk, képek és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak. | Minimum felbontás: 1024 x 768 | Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió